Styrgrupp

Anna Martinsson, Savolax-Eurofish AB

Charlotte Eklund-Jonsson, SAMLA – SAMutveckling för Livsmedelsbranschens Acceleration

Johan Laurell, RISE

Klas Johansson, Fazer Kvarn AB

Lena Björkqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

Marcus Nordanstad, Västra Götalandsregionens

Marie Alminger, Chalmers

Tobias Kisker, Calmino Group AB