Om oss

Företagsutveckling med helhetsperspektiv

Fokus - Hållbar och hälsosam tillväxt

Livsmedelsacceleratorns uppdrag är att bidra till företagsutveckling och till att nya innovativa, hållbara och hälsosamma livsmedel och affärskoncept når marknaden.

Våra ledord är – helhetsperspektiv på företagsutveckling för en hållbar, hälsosam tillväxt av Västra Götalands livsmedelsbransch.

 

Kompetensutvecklingsfokus

Från 2017 har Livsmedelsacceleratorn även stöd från EU för att fokusera på kompetensutveckling. Detta innebär att vi löpande kommer jobba med kompetensutveckling inom primärt export, mervärden och digitalisering. I förlängningen ska behovsutvärdering ske för att identifiera ytterligare områden relevanta för vår målgrupp. Aktuella aktiviteter annonseras under fliken "aktuellt".

idebild

Funktion - Kontaktskapare och lots

Vi är ingången till en mängd kompetenser - internt inom Livsmedelsacceleratorn och på övriga RISE Jordbruk och Livsmedel, men även hos andra samverkanspartners såsom innovationsaktörer, universitet och företag.

Detta innebär att vi har ett brett nätverk som vi jobbar med för att tillgodose våra kunders behov inom marknad, affär, teknik, kompetens och finansieringslösningar.

Målgrupp

Livsmedelsacceleratorn ska underlätta för företags, forskares och entreprenörers innovationsprocesser. Vi erbjuder stöd till både start ups och etablerade företag (upp till 250 anställda) med tillväxtambition. 

Finansiering och tillhörighet

Livsmedelsacceleratorn drivs från RISE Jordbruk och Livsmedel och finansieras av VGR, Tillväxtverket och RISE.

Livsmedelsacceleratorn är aktiv i hela Västra Götaland.

Kartan visar den geografiska spridning på de företag Livsmedelsacceleratorn har varit i kontakt med fram till oktober 2015.

Karta över företag som Livsmedelsacceleratorn varit i kontakt med