Företag

Till dig som driver eller vill starta företag... 

Vi genomlyser behov och finansieringsalternativ åt aktörer i Västra Götalands livsmedelsbransch och lotsar till relevanta utvecklingsresurser inom affärs-, teknik- och kompetensutveckling.

Knutet till oss finns en mängd kompetenser för behov inom exempelvis produkt- och processutveckling, patent- och varumärkesutvärdering, regelverk och finansiering.

Har du...

  • Tillväxtambition
  • Verksamhet baserad i Västra Götaland
  • Verksamhet inom livsmedelsområdet
  • Färre än 250 anställda
  • Innovativ och skalbar affärsmodell
  • Ej hantverksbaserad produktion

...då kan vi hjälpa dig!